Spräckning av berg utan vibrationer - hydraulisk stenspräckning

Användningsområden

  • Källare / sänkning grund
  • Nära huskropp
  • Rörgrav
  • Känsliga miljöer
  • Tillbyggnad / pool

Bergspräckning & Stenspräckning & Darda berg

Bergspräckning utförs i känsliga miljöer, för rörgravar, nära huskroppar, källare, samt som komplettering till sprängning. Vi spräcker berg och utför stenspräckning i Stockholm samt i hela landet.

Hydraulisk bergspräckning samt hydraulisk stenspräckning medför inget krav på besiktning på närliggande fastigheter då metoden är vibrationsfri. Hydraulisk spräckning medför ingen risk för stensprut som kan förekomma vid sprängningsarbeten eller spräckning med krutpatroner.

Arbetena kan utföras med borrvagn samt grävmaskin med Superwedge eller handhållet s.k. darda berg, beroende på åtkomst samt volym.

Vi har bergspräckningsutrustning för trånga utrummen, t.ex. källare, samt borrvagn och Superwedge monterad på grävmaskin för större volymer.

Följ oss på facebook för senaste projekten.

Referenser

  • KVV8 Fortums Värmeverk - Känsliga miljöer
  • Garage Hässelby - Nära huskropp
  • Ledningsdragning Åkersberga - Rörgrav
  • Nybyggnation Kvarnholmen - Komplettering sprängning