ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy

Stabilt Berg & Betong AB är experter på berg- och betongsprutningsarbeten. För oss är policyn en självklarhet, den är även viktig för våra kunder och medarbetare.
Det är grundstenen till hur vi arbetar!

MORAL

Vi bemöter andra som vi själva vill bli bemötta. Kunder och medarbetare är lika viktiga.

RISKBEDÖMNING

Vi utför alltid en riskbedömning innan arbetet startar. Vi tänker efter, före..

ÅTERFÖRING

Vi arbetar systematiskt för att förbättra oss. Tillbud och förslag till förbättringar rapporteras och återkopplas inom organisationen.

TRIVSEL

Vi vill att alla ska trivas på vår arbetsplats, därför har vi ständiga medarbetarsamtal samt olika aktiviteter där vi sätter medarbetaren i fokus.

TRYGGHET

Vi ser till att alla har de utbildningar som krävs för att kunna arbeta säkert på varje arbetsplats. Vi tillhandahåller utrustning med höga funktionskrav, besiktigade samt anpassade för arbetsuppgiften.

Läs mer om oss