MILJÖPOLICY

Miljö

Vår miljöpolicy

Stabilt Berg & Betong AB är experter på berg- och betongsprutningsarbeten. För oss är policyn en självklarhet, den är även viktig för våra kunder och medarbetare.
Det är grundstenen till hur vi arbetar!

INKÖP

Alla inköp planeras, med planering undviker vi onödiga miljöutsläpp. Transporter samordnas.

PROJEKTEN

Vi har ordning och reda på arbetsplatsen, sorterar vårt avfall samt tomgångskör inte maskinerna vid kyla. Vi överkonsumerar inte produkterna, samt att vi underhåller maskinerna, vilket minimerar miljöutsläpp.

KÄNNEDOM

Vi har god kännedom om produkter och maskiner vi använder, så att vi minimerar risk för miljöutsläpp.
Vi följer lagar & förordningar.
Vi vet hur man sorterar avfall.

MEDARBETAREN

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

MASKINERNA

Vi har en nyare och modern maskinpark, underhållna efter dagens miljökrav. Samtliga maskininvesteringar sker med beaktande av miljökraven.

Läs mer om oss