INJEKTERING

Referenser

  • Solna United - Ridåinjektering
  • Henriksdals Reningsverk - Kontaktinjektering
  • KVV8 Fortums värmeverk - Kontaktinjektering
  • Förbifart Stockholm - Ridåinjektering
  • Kraftverk Norrland - Botteninjektering
  • Hisschakt Hornsberg - Sprickor i betong

Betonginjektering, cementinjektering & keminjektering

Injektering är en mångsidig metod som används för att täta och stabilisera berg eller betong.

Metoden kan användas för allt från att skydda mot läckage vid sprängningar och borganläggningar, till att laga sprickor i betongkonstruktioner. En viktig del av sprängning och betongarbete för såväl säkerhet som hållbarhet!

Användningsområden

I samband med byggnation av anläggningar i berg är det viktigt att minska risken för ras och hindra grundvattnet från att tränga in, både för att skydda markmiljön ovanför och själva anläggningen. Det är här injektering, oftast cementinjektering, används! Genom injektering i bergets spricksystem stängs sprickorna igen vilket gör att vatten hålls ute och framtida ras eller större sprickbildningar förhindras.

Många gånger räcker det med förinjektering, men i vissa fall kan även sprickor och läckage uppstå vid senare tillfällen och man behöver då gå in i efterhand och täta eller stabilisera berget igen för att säkerställa anläggningens hållbarhet.

Även i betongkonstruktioner ovan jord kan det uppstå sprickor och läckage efter några år. Injektering används även här för att laga dessa slitningar, och här är keminjektering en vanligare metod. Det är en effektiv metod för att förhindra eller laga sprickbildning eller vattenläckage, och därmed skydda mot rost och söndervittring, i exempelvis betongväggar, källare, broar, balkonger, och mycket mer.

Våra metoder

Vi utför både cementinjektering med hög kapacitet och keminjektering för mindre arbeten. Vid val av injekteringsmedel så är det flera faktorer som vägs in, exempelvis miljö, bergkvalitet, mängd samt vattentryck.

Cementinjektering är den vanligaste metoden för injektering i berg och mark. Traditionell cement används då till en början för de större sprickorna. Finns det även mindre sprickor där inte cementen kan tränga in, används även materialet Kollodial Silika, eller Silika Sol som det även kallas. Det är ett finkorningare material än cement, vilket gör att de kan tränga längre in i mindre sprickor. Materialet består av naturliga mineraler, vilket gör det helt ofarligt för mark och natur!

För keminjektering använder vi framför allt injekteringsmedlen Polyuretan och Epoxi, men även kombinationer med andra medel. Injektering med den här typen av medel är vanligast för tätning av betong, exempelvis för lagning av broar, dammar, murar, etc. Keminjektion har fördel mot cementinjektion i sin höga inträngningsförmåga, vilket gör att den kan laga även mycket fina sprickor som uppstått i betongstrukturer.

Beroende på behov och konstruktion använder vi oss antingen av botteninjektering, där borrning och injektering sker genom en schaktbotten eller liknande, eller ridåinjektering, där borrning och injektering sker tvärs över bergets eget spricksystem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vid vårt första besök åker vi ut till er och kollar över vilket arbete som behövs, hur lång tid det kan ta, etc. Vår första bedömning är alltid kostnadsfri för er som kund! Efter bedömningen ger vi er ett prisförslag för arbetet.

Vill ni ha en offert? Kontakta oss via vårt kontaktformulär