Vi kan täta med alla medel

Användningsområden

 • Ridåinjektering
 • Botteninjektering
 • Kontaktinjektering
 • Förinjektering
 • Efterinjektering
 • Sprickor i betong

Betonginjektering & cementinjektering

Injektering utförs då man vill täta eller stabilisera berg eller betong. Det kan vara grundvatten som tränger in i konstruktionen eller för att stabilisera ett berg innan sprängning.

Det finns injekteringsmedel med olika egenskaper, cement, polyuretan, Silica Sol eller epoxi samt en kombination av dessa, så kallat combigrouting. Vid val av injekteringsmedel så är det flera faktorer som vägs in, t ex miljö, bergkvalitet, mängd, vattentryck etc.

Vi kan utföra cementinjektering med hög kapacitet till keminjektering med polyuretan eller epoxi för mindre arbeten, t.ex. tätning av sprickor i betong.

Följ oss på facebook för senaste projekten.

Referenser

 • Henriksdals Reningsverk - Kontaktinjektering
 • Solna United - Ridåinjektering
 • KVV8 Fortums värmeverk - Kontaktinjektering
 • Nybyggnation Ulriksdal - Sprickor i betong
 • Hisschakt Sundbyberg - Sprickor i betong