KVALITETSPOLICY

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Stabilt Berg & Betong AB är experter på berg- och betongsprutningsarbeten. För oss är policyn en självklarhet, den är även viktig för våra kunder och medarbetare.
Det är grundstenen till hur vi arbetar!

KOMPETENS

Vi strävar alltid efter rätt resurs på rätt plats. Utbildningar samt erfarenheter inom företaget ska säkerställa vår kompetens. Vi känner oss aldrig fullärda, vi vill ständigt lära oss mer.

KUNDEN

Kunden är företagets viktigaste sten. Vår ambition är att tillgodose ett väl utfört arbete med lång hållbarhet, samt att bygga långsiktiga relationer där vår kund kan känna tillit och engagemang.

ANSVAR

Stabilt Berg & Betong och dess medarbetare känner alltid ansvar i sitt arbete, samt att produkten vi levererar uppfyller kundens önskemål. Höga krav samt ett nära samarbete med våra leverantörer och underentreprenörer, förebygger brister, samtidigt som det skapar förutsättningar för smarta lösningar.

ÅTERFÖRING

Vi arbetar systematiskt för att förbättra oss. Återföringsmöten är vardagsrutin för oss.

Läs mer om oss