Bergarbeten

Bergarbeten är ett gemensamt begrepp för det metoder vi arbetar med. Bergarbeten innefattar borrning, bergrensning, bergförstärkning, bergförankring, bergspräckning, injektering, betongsprutning, vatten -och frostsäkring samt sågning och bergsprängning.

Läs mer om våra tjänster nedan.