BETONGREPARATION

Referenser

  • Fortums värmeverk - Keminjektering pumpgrop
  • Bostad Djursholm - Sprutbetong
  • Nybyggnation Gröndal - Keminjektering vägg
  • P-Garage Södermalm - Sprutbetong tak

Betongreparation & tätning av betong

Betong försämras med åldern, det kan ske olika fort beroende på yttre påverkan, hur tät betongen är, samt vilket täckande betongskikt armeringen har. Tätning av betong är därför viktigt för hållbarheten.

En betong som utsätts för inläckage eller aggresiv miljö, bör tätas för att få längre livslängd. Sprickor och inläckage kan tätas genom injektering eller lagning. Övriga ytor kan impregneras, slammas eller påföras ett nytt skikt av betong.

Användningsområden

Vi utför bland annat tätningar och betongreparationer av:

  • Broar
  • P-garage
  • Väggar, Pelare
  • Bjälklag
  • Betonggolv
  • Balkonger

I betongkonstruktioner kan det uppstå sprickor och läckage efter några år. Injektering används här för att laga dessa slitningar, och här är keminjektering en vanlig metod. Det är en effektiv metod för att förhindra eller laga sprickbildning eller vattenläckage, och därmed skydda mot rost och söndervittring, i exempelvis betongväggar, källare, broar, balkonger, och mycket mer!

Våra metoder

Vi kan erbjuda betongreparation med följande metoder:

Betongsprutning är en metod som oftast används för att tillföra ett nytt betongskikt, där en formsida är svår att åstadkomma. Används ofta på undersida betongkonstruktion samt efter vattenbilning eller konventionell bilning av skadad betong. Mest förekommande metod är torrsprutning.

Injektering används för att laga sprickor, och här är injektering med cement och epoxi en vanlig metod, injekteringsmedel väljs efter sprickvidd. Det är en effektiv metod för att förhindra eller laga sprickbildning eller vattenläckage, och därmed skydda mot rost och söndervittring, i exempelvis betongväggar, källare, broar, balkonger, och mycket mer!

För att förhindra vattenläckage används ofta polyuretan. Det är ett injekteringsmedel som sväller när det möter fukt, med hög inträngningsförmåga.

Impregnering används då betongkonstruktionens täthet behöver ökas. Det kan användas på befintliga betongkonstruktioner för att minska inträngning av vatten och skadliga klorider.

Slamning används för att erhålla en enhetlig ytstruktur, med motstånd för karbonatisering samt för skadliga klorider.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vid vårt första besök åker vi ut till er och kollar över vilket arbete som behövs, hur lång tid det kan ta, etc. Vår första bedömning är alltid kostnadsfri för er som kund! Efter bedömningen ger vi er ett prisförslag för arbetet.

Vill ni ha en offert? Kontakta oss via vårt Kontaktformulär