En tät betong håller längre

Användningsområden

  • Sprickor
  • Gjutskarv
  • Tätning
  • Dåligt täckskikt
  • Dålig betong

Betongreparation & tätning av betong

Betong försämras med åldern, det kan ske olika fort beroende på yttre påverkan, hur tät betongen är, samt vilket täckande betongskikt armeringen har. Tätning av betong är därför viktigt för hållbarheten.

En betong som utsätts för inläckage eller aggresiv miljö, bör tätas för att få längre livslängd. Sprickor och inläckage kan tätas genom injektering eller lagning. Övriga ytor kan impregneras, slammas eller påföras ett nytt skikt av betong.

Vi har all utrustning som krävs, samt kompetens för tätning av betong med impregnering, slamning, keminjektering, epoxilim, samt sprutbetong.

Följ oss på facebook för senaste projekten.

Referenser

  • Fortums värmeverk - Keminjektering pumpgrop
  • Bostad Djursholm - Sprutbetong
  • Nybyggnation Gröndal - Keminjektering vägg
  • P-Garage Södermalm - Sprutbetong tak