PROVDRAGNING

Referenser

  • Förbifart Stockholm - GEWI-Stag
  • Kvarnholmen kranfundament - GWS-Stag
  • Alphyddan kranfundament - GWS-Stag
  • Henriksdals reningsverk - Bergbult i bergrum

Provdragning i berg, uppspänning & låsning

Vid en förankring i berg kan en provdragning genomföras för att säkerställa det som är förankrat håller för avsett ändamål.

Förankring i berg används i många byggprojekt.
Förankring används exempelvis för byggkranar, dammar, broar och vindkraftverk.
Berförankring används också för att förstärka tunnlar och bergrum.

För nybyggda tunnlar krävs idag oftast 120 års beständighet vilket ställer stora krav på att förankringen är riktigt gjord samt har lång hållbarhet.

För att säkerställa detta behöver man kontrollera och provdra det som är förankrat.

Användningsområden

För att säkerställa alla förankringar i berg bör provdragning utföras. Vi utför bland annat provdragning för:

  • Byggkranar
  • Bergbult i bergrum, tunnlar och skärningar
  • Förankring för betongkonstruktioner
  • Förankring för stålkonstruktioner

Provdragningens uppgift är att kontrollera och verifiera att det som är förankrat, bruket runt det som är förankrat och att berget som det är förankrat i håller för det konstruktionen är avsedd för.

Det finns standarder som föreskriver hur förankringar ska testas.

En sådan standard är SS-EN 1537 som beskriver hur man testar kapaciteten i det som förankras. SS-EN 1537 beskriver exempelvis hur dragstag ska utformas, installeras och hur det ska provdras.

Vid en provdragning är det många delar som samverkar.
Det som påverkar hållfastheten är dels vad som är förankrat (materialet och längden) men också det som håller fast förankringen i berget (exempelvis cement och betong) och vilken typ av berg det gäller.

Enligt standarden SS-EN 1537 ska ett såkallat suitability-test göras. Under dessa test kontrolleras brottslast, fri längd samt brottsfall. Efter provragning upprättas ett provdragningsprotokoll.

En provdragning säkerställer att en konstruktion har den förväntade hållfastheten, kvaliten samt säkerheten som utlovats.

Att provdra en förankring kräver både skickliga och kvalificerade medarbetare.
Vi på Stabilt Berg & Betong har lång erfarenhet av provdragningar.

Innan en provdragning kan göras är det flera olika steg som föregår provdragningen.
Det ska dels finnas något att förankra, det som förankras ska gjutas fast men innan dessa steg kan genomföras måste det borras hål i berget.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vid vårt första besök åker vi ut till er och ser över vilket arbete som behövs, hur lång tid det kan ta, etc. Vår första bedömning är alltid kostnadsfri för er som kund! Efter bedömningen ger vi er ett prisförslag för arbetet.

Vill ni ha en offert? Kontakta oss via vårt Kontaktformulär