Snabb och kostnadeffektiv metod

Användningsområden

  • Bergförstärkning
  • Betongreparation
  • Släntstabilisering
  • Konstbetong
  • Motgjutning

Betongsprutning

Betongsprutning utförs som bergförstärkning, betongreparation, släntstabilisering, konstbetong samt gjutning där endast en formsida behövs, t.ex. motgjutning.

Sprutbetong appliceras med robot eller handhållet, vått eller torrt beroende på kapacitet, utformning eller åtkomst. Sprutbetong går att få med stålfiber eller plastfiber som är vanligt förekommande vid bergförstärkning.

Släntstabilisering med jordspikar och sprutbetong är en kostnadseffektiv metod vid tillfällig spont.

Vi har utrustning för våtsprutning med hög kapacitet till torrsprutning för finare arbeten, t.ex. broreparation.

Följ oss på facebook för senaste projekten.

Referenser

  • Henriksdals Reningsverk - Bergförstärkning
  • Skador garage Södermalm - Betongreparation
  • Nybyggnation Åkeshovs simhall - Släntstabilisering
  • Form för köl till båt - Konstbetong
  • Källare/ grund Djursholm - Motgjutning