BERGBORRNING

Referenser

  • Förbifart Stockholm - Bergslänter
  • Väg 212 Valdemarsvik - Skärning
  • Henriksdals Reningsverk - Bergrum
  • SKB - Tunnlar

Bergborrning

Sedan den första kolvborrmaskinen konstruerades av James Nasmyth 1844 har utvecklingen av bergborrning ständigt gått framåt.

Idag använder vi dieseldrivna borrmaskiner med hydrauliska topphammare för att utföra bergborrning.

Vi använder denna typ av borrmaskin av flera olika anledningar.

En stor fördel med att borra i berg med just denna typ av borrmaskin är att det går att få den ljuddämpad. Ljuddämpningen gör att denna borrmaskin är perfekt vid tillfällen då man behöver utföra bergborrning i närheten av bostäder, kontor eller sjukhus.

En annan fördel är att de kan borra i alla riktningar.

Användningsområden

Vissa borrmaskiner kan borra i alla riktningar vilket ger en överlägsen flexibilitet även vid mer komplicerade borrningsuppdrag.

Bergborrning används bland annat vid:

  • Sprängning av berg
  • Spräckning av berg
  • Förankringar i berggrund
  • Tätning och stabilisering av berg (injektering)

I tunnlar och bergrum är det krav på vattenspolning, detta används för att binda damm, vilket ger en bättre arbetsmiljö runt borrningsområdet. Där vatten inte finns så har vi även borrmaskin med dammsugare, samt en mindre vattentank som kan binda det finaste dammet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Det är inte enbart borrmaskinen och bergstrukturen som har betydelse vid bergborrning. Borroperatörens erfarenhet och kunnande är också av stor betydelse.

Vi på Stabilt Berg & Betong har lång erfarenhet av bergborrning.

Vår främsta styrka är inte våra maskiner, det är våra kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare.

Vår erfarenhet sträcker sig även över närliggande områden så som bergspräckning, injektering, för att täta och stabilisera berg samt provdragningar av förankringar i berggrunden.

När du har frågor gällande bergborrning, bergförankring, bergförstärkning, bergspräckning eller injektering är du välkommen att ringa, maila eller kontakta oss via vårt kontaktformulär så svarar vi på dina frågor!