BERGFÖRANKRING

Referenser

 • Förbifart Stockholm - Stag, bergbult, bergnät slänter
 • Henriksdals Reningsverk - Förankring av berg- och betongkonstruktioner
 • Nybyggnation flerbostadshus - Flertal kranfundament med stag
 • Bergslänter väg - Bergbult och skyddsnät

Bergförankring & Bergbult

Bergförankring utförs när man behöver låsa fast bergblock, skyddsnät, betongkonstruktioner eller stålkonstruktioner i berg.

Det finns ett flertal typer av förankringar, t.ex. förspända bultar, ingjutna bultar utan förspänning, självborrande stag, linstag samt skyddsnät.

Användningsområden

Bergförankring har en mängd olika användningsområden. Några av det vanligaste arbetena vi utför handlar om:

 • Fundament / Plint
 • Pelare
 • Stödmur / Vägg
 • Bergslänt
 • Tunnel / Bergrum
 • Byggkran
 • Vindkraftverk

Benämningar som ofta används vid bergförankring är: Kranstag, Dywidag, GWS, GEWI, linstag, rörbult, Ischebeck-stag, MAI-stag, självborrande stag och bergbult. Vi kan förankra alla typer!

Hur fungerar bergförankring?

Det första som ska beaktas är bergkvaliten samt förankringslängden, så att berget kan ta lasten för det som ska förankras. Efter det borras det i berget i rätt dimension samt längd. Läs mer om bergborrning. Alternativt så används självborrande stag som borras in på plats och injekteras fast under borrningen eller injekteras i efterhand.

Vanligtvis används cement vid förankring av stag eller armeringsstänger, det finns även något som kallas ankarmassa, det är snabbhärdande och används oftast vid gruvdrift eller vid kortare förankringslängder. I järnvägstunnel, där det finns behov av snabb förankring, kan bult med expander användas, dessa kan även injekteras i efterhand, så att fullt korrosionsskydd uppnås.

För att verifiera förankringens hållfasthet så kan man provbelasta förankringen. Det går att läsa mer om här. Vi utför provbelastning, uppspänning samt låsning.

Hur kan vi hjälpa dig?

När du har frågor om bergförankring är du välkommen att ringa, malia eller kontakta oss via vårt kontaktformulär så svarar vi på dina frågor!