Hållbar bergförankring

Användningsområden

  • Fundament / Plintar
  • Pelare
  • Stödmur / Vägg
  • Bergslänt
  • Tunnel / Bergrum

Bergförankring & Bergbult

Bergförankring utförs när man behöver låsa fast bergblock, skyddsnät, betongkonstruktioner eller stålkonstruktioner i berg.

Det finns ett flertal typer av förankringar, t.ex. förspända bultar, ingjutna bultar utan förspänning, självborrande stag, samt skyddsnät.

Vanligtvis används cement vid förankring av stag eller armeringsstänger, det finns även något som kallas ankarmassa, det är snabbhärdande och används oftast vid gruvdrift eller vid kortare förankringslängder. I järnvägstunnel, där det finns behov av snabb förankring, kan bult med expander användas, dessa kan även injekteras i efterhand, så att fullt korrosionsskydd uppnås.

Vi har utrustning samt kompetens för att förankra dessa: Bergbult, rörbult, Dywidag, Gewi, GWS, skyddsnät samt glasfiberbult. Vi har även utrustning för att provbelasta förankringen.

Följ oss på facebook för senaste projekten.

Referenser

  • KVV8 Fortums Värmeverk - Stag för vägg, bergbult för stålkonstruktion
  • Järkvissle Kraftverk - bergbult för betongkonstruktion
  • Nybyggnation Flerbostads hus - Skyddsnät för bergslänt
  • Förbifart Stockholm - Skyddsnät samt bergbult för bergslänt