BERGRENSNING

Referenser

 • Förbifart Stockholm - Bergslänter
 • Väg 212 Valdemarsvik - Skärning
 • Henriksdals Reningsverk - Bergrum
 • SKB - Tunnlar

Bergrensning & skrotning

Bergrensning utförs efter färdigt sprängarbete eller vid underhåll av berg, för att förhindra ras och sprickor som kan utgöra risk!

Bergrensningen ska utföras så att det kvartående bergets stabilitet och bergkontur inte påverkas negativt. Utrustning och utförande ska anpassas till bergets egenskaper.

Användningsområden

Vid alla arbeten som inkluderar berg kan bergrensning krävas, såväl när det gäller nybyggen som underhåll. Vi utför bland annat bergrensning för:

 • Tunnlar
 • Bergrum
 • Skärning
 • Bergslänter

Bergrensning och skrotningsarbeten utförs direkt efter sprängning eller vid underhåll av berg där ras kan förekomma. Här tar vi bort de löst sittande block som inte går att förankra.

Våra metoder

Vi kan erbjuda bergrensning med följande metoder:

 • Maskinellt med tyngre hydraulisk hammare
 • Maskinellt med lättare hydraulisk hammare
 • Rensning med spett, en person eller två personer med samverkande skrotspett
 • Renspolning med vatten eller tryckluft

Dessa metoder brukar även kombineras.

Vid maskinell rensning med hydraulisk hammare, kompletteras rensningen med minst en person med skrotspett. Angivna klasser defineras i Tabell CBC/3 i AMA Anläggning.

Lossbrytning av två personer med samverkande skrotspett, är den metod som är mest frekvent vid underhållsarbeten. Det betyder att två personer bryter på samma block med två samverkande skrotspett. För att även få ned de minsta stenarna så kan berget blåsas eller spolas av med högt tryck.

Block som inte går att skrota ned, eller vid underminerat berg så monteras bergbult i varierande längd. För att förhindra mindre ras eller för att minska underhållet kan bergnät monteras. Läs mer om bergförstärkning och bergförankring

Hur kan vi hjälpa dig?

Vid vårt första besök åker vi ut till er och kollar över vilket arbete som behövs, hur lång tid det kan ta, etc. Vår första bedömning är alltid kostnadsfri för er som kund! Efter bedömningen ger vi er ett prisförslag för arbetet.

Vill ni ha en offert? Kontakta oss via vårt Kontaktformulär