BERGFÖRSTÄRKNING

Referenser

  • Förbifart Stockholm - Bergslänter
  • Väg 212 Valdemarsvik - Skärning
  • Henriksdals Reningsverk - Bergrum
  • SKB - Tunnlar

Bergförstärkning

Bergförstärkning är ett gemensamt begrepp för det metoder vi arbetar med för att förstärka upp berg, samt att förhindra sprickor och ras. Beroende på typen av projekt, berg och rasrisk passar olika metoder bäst. Är du osäker hjälper vi dig välja rätt metod!

Vi utför även bergrensning efter färdigt sprängarbete eller vid underhåll av berg, för att förhindra ras och sprickor som kan utgöra risk.

Användningsområden

Vid alla arbeten som inkluderar berg kan bergförstärkning och bergrensning krävas, såväl när det gäller nybyggen som underhåll. Vi utför bland annat förstärkningar för:

  • Tunnlar
  • Bergrum
  • Skärning
  • Bergslänter

Bergförstärkningen är en viktig del för att säkerställa säkerheten i området och minska risken för ras och sprickor i berget. Vid exempelvis byggen av bergtunnlar och bergrum är det kritiskt att under hela processen skydda omgivningen från både ras och sprickor där läckage från grundvattnet kan förekomma. På så sätt skapas en säker arbetsmiljö för alla inblandade.

Även de minsta sprickorna kan vid sprängning och utgrävning av berg växa sig stora och utgöra en risk. Vi arbetar därför både förebyggande genom att täta sprickor inför bergarbeten och under arbetets gång för att fästa lösa stenblock.

Bergrensning och skrotningsarbeten utförs direkt efter sprängning eller vid underhåll av berg där ras kan förekomma. Här ta vi bort de löst sittande block som inte går att förankra.

Våra metoder

Vi kan erbjuda bergförstärkning med följande metoder:

Dessa metoder kan även i vissa fall kombineras för extra känsliga områden.

Injektering kan handla om att täta berg för att förhindra att grundvatten tränger sig ned, viktigt i tunnlar, bergrum m.m. På så sätt skyddas även omkringliggande områden som annars hade riskerat att få sänkt grundvattennivå. Det kan även användas för att stabilisera berg inför sprängning och spräckning.

Betongsprutning är en metod som oftast används för att förstärka berg i tunnlar och bergrum. Den specialblandade betongen sprutas direkt på berget, vilket både underlättar arbetet och ger ett mycket starkt skydd! Betongsprutning kan även kombineras med bergförankring.

Vid bergförstärkning genom förankring används bultar och nät för att fästa större, lösa block i berget för att förhindra ras. Bergbultning kan även kombineras med sprutbetong, bultarna gjuts då in i och samverkar med sprutbetongen, vilket ger extra hållbarhet.

Vid bergrensning skrotas lösa block bort efter färdigställd sprängning. Block som inte går att skrota ned, eller vid underminerat berg så monteras bergbult i varierande längd. För att förhindra mindre ras eller för att minska underhållet kan bergnät monteras.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vid vårt första besök åker vi ut till er och kollar över vilket arbete som behövs, hur lång tid det kan ta, etc. Vår första bedömning är alltid kostnadsfri för er som kund! Efter bedömningen ger vi er ett prisförslag för arbetet.

Vill ni ha en offert? Kontakta oss via vårt Kontaktformulär