En bra bergförstärkning minskar underhållet

Användningsområden

  • Tunnel
  • Skärning
  • Bergrum
  • Bergslänt

Bergförstärkning & Bergrensning

Bergförstärkning utförs i bergtunnlar, efter sprängningsarbeten samt vid underhåll av bergskärningar, bergrum, tunnlar mm.

Skrotningsarbeten ska utföras direkt efter sprängning samt vid underhåll av berg där nedfallande sten kan förekomma personskada eller skada på egendom.

Lösa block som ej går att skrota ned eller vid underminerat berg så monteras bergbult i varierande längd. För att förhindra mindre block eller för att minska underhållet kan bergnät monteras.

Vi har utrustning samt kompetens för att uföra dessa tjänster: Bergrensning, bergborrning, injektering, betongsprutning, förankra bergbult samt bergnät.

Följ oss på facebook för senaste projekten.

Referenser

  • KVV8 Fortums värmeverk - Bergrum
  • Henriksdals Reningsverk - Arbetstunnel
  • GC-Väg Nacka Kommun - Skärning
  • Nybyggnation Barkarby Outlet - Slänt